Menu Zamknij

Składka ubezpieczeniowa – jak ją liczymy?

Czy Twoja składka ubezpieczeniowa jest rozsądna? Czy płacona przez ciebie cena jest uczciwa?  Czy możemy coś zrobić, aby obniżyć koszty twojego ubezpieczenia? Jak przebiega proces wyceny kosztu twojego planu ubezpieczeniowego?  

Naszym celem jest opracowanie wiarygodnej i rzetelnej polityki cenowej, a naszym klientom chcemy dać świadomość tego, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymywać ponoszone przez nich koszty pod kontrolą i oferować nasze produkty po możliwie najatrakcyjniejszych cenach.

składka ubezpieczeniowa medisky

Czym jest składka ubezpieczeniowa?

Nazywamy tak kwotę, którą płacisz za wybrany przez siebie plan ubezpieczeniowy. Wybór, czy będziesz opłacał twoją składkę kwartalnie lub raz na pół roku, należy do ciebie. Wysokość opłacanych przez ciebie składek zależy od wybranych przez ciebie planu i opcji. Aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek, sprawdź dokładnie, czy wybrałeś właściwy plan, co podlega ochronie ubezpieczeniowej, a także upewnij się, że dysponujesz odpowiednimi środkami na opłacenie powiązanej z nim składki.

Jak przebiega proces wyceny twoich składek?

Główne czynniki brane tu pod uwagę to dotyczące cię bezpośrednio dane, czyli wiek, miejsce zamieszkania, a także to, czy twoja rodzina ma również zostać objęta ochroną ubezpieczeniową i pożądany zakres ubezpieczenia – wszystko to wpłynie na koszt twojego planu ubezpieczeniowego. Musimy też uwzględnić dodatkowe czynniki, które mają znaczenie w kontekście kosztu usług opieki zdrowotnej i które mogą mieć wpływ na finansowe aspekty twojego planu ubezpieczeniowego. Są to m.in.:

 • Inflacja
 • Zdarzenia takie jak pandemia COVID-19
 • Koszt drogich i długotrwałych terapii wykorzystujących innowacyjne leki i metody leczenia

Oznacza to, że proces wyceny składek ubezpieczeniowych musi być przeprowadzony z nadzwyczajną precyzją. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno nasi klienci, jak i brokerzy ubezpieczeniowi, z którymi współpracujemy, wykazują znacznie większą wrażliwość na podwyżki składek, niż miało to miejsce w przeszłości. Dlatego też możesz być pewny, że wyceny składek ubezpieczeniowych dokonujemy z zachowaniem najwyższej staranności, jako że utrzymanie wysokości twojej składki na niskim poziomie leży w naszym interesie.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami ubezpieczeniowymi (tymi, którzy dzielą się z nami ryzykiem) przedstawiana ci corocznie propozycja odnowienia twojej polisy nie będzie kryć w sobie żadnych niemiłych niespodzianek.

Podstawowy schemat działania ubezpieczeń:

 • Wysokość składek rośnie wraz z wiekiem ubezpieczonego
 • Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego nie ma wpływu na wysokość składki
 • Kraj zamieszkania może mieć znaczenie dla ubezpieczyciela
 • Wysokość opłacanej składki zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia
 • Koszt prywatnej opieki zdrowotnej zależeć będzie od czynników regionalnych i globalnych

Wysokość składek rośnie wraz z wiekiem ubezpieczonego

Zazwyczaj wzrost wysokości składki powiązany z wiekiem ubezpieczonego wyniesie około 3% rocznie, aż do ukończenia 65 roku życia. Ta wartość procentowa może być wyższa lub niższa w zależności od tego, gdzie mieszkasz, i będzie rosnąć wraz z twoim wiekiem. Pomiędzy 65 a 80 rokiem życia roczna podwyżka składek nie przekroczy poziomu 6%.

Wiek nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na wysokość twoich składek. Twoje miejsce zamieszkania, wybrany zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz rzeczywisty koszt prywatnej opieki zdrowotnej również będą miały tu znaczenie. Całkowity wzrost wysokości składki będzie więc wyższy niż wzrost jej wysokości powiązany z twoim wiekiem.

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego nie ma wpływu na wysokość składki

Jeżeli zgłosiłeś roszczenie ubezpieczeniowe, to przy odnowieniu polisy nie zwiększymy – w przeciwieństwie do niektórych ubezpieczycieli – wysokości twojej składki. Nasi klienci wykupują polisy ubezpieczeniowe w dobrej wierze, uważamy więc, że karanie ich za zgłaszanie uzasadnionych roszczeń nie jest uczciwe.

Zamiast tego stosujemy model ubezpieczeń opartych na społeczności lokalnej. Uśredniamy kwoty wypłacane przez nas na zaspokojenie roszczeń zgłaszanych przez wszystkich naszych klientów, dzięki czemu ani indywidualni klienci, ani poszczególne ich grupy nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji.

Kraj zamieszkania

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są wyższe w krajach, w których prywatna opieka zdrowotna jest droższa.

Ściśle współpracujemy – bezpośrednio oraz za pośrednictwem naszych partnerów ubezpieczeniowych – z wiodącymi prywatnymi szpitalami i klinikami w prawie każdym kraju na świecie. Znamy pracujących tam lekarzy i specjalistów, znamy ich metody pracy i wiemy, ile kosztują wykonywane przez nich zabiegi medyczne.

Porównując te opłaty ze średnimi światowymi, możemy uzyskać jasny obraz co do tego, które miasta, kraje i regiony są drogie, a które tańsze. Nasze doświadczenie zdobyte przez dziesięciolecia pracy przy obsłudze roszczeń i zebrane przez nas dane medyczne umożliwiły nam opracowanie precyzyjnego modelu cenowego.

Oczywiście otaczający nas świat zmienia się nieustannie. Koszty prywatnej opieki zdrowotnej w danym kraju lub regionie mogą bardzo szybko wzrosnąć. Leczenie schorzeń w Szwajcarii i Belgii jest teraz tak kosztowne jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, sytuacja była całkowicie odmienna.

Ponadto międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ochronę na wypadek konieczności podjęcia leczenia w wielu krajach świata, dlatego też nie obliczamy twojej składki wyłącznie w kontekście kraju, w którym obecnie mieszkasz. Przykładowo: mieszkańcy Węgier i Polski zazwyczaj podejmują planowe leczenie szpitalne w Niemczech lub Austrii ze względu na wyższej jakości zaplecze medyczne dostępne w tych krajach.

Wysokość opłacanej składki zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia

Jeżeli chcesz ubezpieczenia zdrowotnego z niskim udziałem własnym (udział własny to zatwierdzona kwota, którą pokrywasz na własny koszt przy każdym roszczeniu) i wszystkimi możliwymi opcjami dodatkowymi, będziesz musiał zapłacić więcej. Natomiast plan z określonymi limitami i mniejszą liczbą dodatkowych opcji na pewno będzie tańszy. Polisa zawierająca udział własny może oznaczać niższą składkę ubezpieczeniową. Tutaj możesz sprawdzić plany ubezpieczenia zdrowotnego MediSky.

Dla nas najważniejsze jest to, że nasi klienci uzyskują taką ochronę ubezpieczeniową, jakiej potrzebują. Nie interesuje nas dosprzedaż i nigdy nie będziemy zachęcać naszych klientów do zakupu droższego planu. Dla nas liczy się twoje członkostwo w naszym planie ubezpieczeniowym.

Koszt prywatnej opieki zdrowotnej zależeć będzie od czynników regionalnych i globalnych

 • Inflacja medyczna – stopa inflacji w prywatnej opiece zdrowotnej jest zawsze wyższa niż ogólna inflacja. Stale rosnące zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną oznacza, że szpitale i kliniki mogą narzucać nam coraz wyższe ceny. Koszty leków i najnowszej generacji procedur diagnostycznych i zabiegów wpływają na wysokość składek ubezpieczeniowych.
 • Koszty leczenia nowotworów – wzrastająca długość życia oznacza, że więcej osób zapadnie w pewnym momencie na chorobę nowotworową. Znaczne inwestycje w rozwój bezpieczniejszych i bardziej skutecznych terapii oznaczają coraz lepsze wyniki leczenia. Jednak terapie te są często kosztowne i mogą trwać wiele lat.
 • Terapie lekowe nowej generacji – w dziedzinie technologii medycznej dokonywane są coraz bardziej ekscytujące postępy, dzięki czemu wzrasta skuteczność opieki zdrowotnej, jednakże są to bardzo drogie zabiegi.
 • Koronawirus – pandemia wywołała bezprecedensowe zawirowania i wstrząsy, które w nadzwyczajny sposób obciążyły systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Wyrażana obecnie powszechna opinia jest taka, że obciążenia te wywrą negatywny wpływ na ceny usług świadczonych przez szpitale, jako że w najbliższych latach będą one dążyć do odzyskania równowagi po turbulencjach spowodowanych pandemią COVID-19.

Uczciwość wobec naszych klientów

Kierujemy się zasadą – w przeciwieństwie do innych ubezpieczycieli – że utrzymanie podwyżek składek ubezpieczeniowych na jak najniższym poziomie leży w naszym interesie. Prywatna opieka zdrowotna jest kosztowna, a wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne podąża za rosnącymi kosztami. Robimy wszystko, co możliwe, aby utrzymać podwyżki składek do absolutnego minimum, a nasz proces ich wyceny jest całkowicie transparentny.

Współpraca z naszymi partnerami ubezpieczeniowymi ma na celu zapewnienie wyważonych cen, a także zaoferowanie naszym klientom różnorakich opcji, dzięki którym istnieje możliwość – jeżeli zachodzi taka konieczność – obniżenia płaconej składki ubezpieczeniowej.

Opieka zdrowotna to niezwykle indywidualna kwestia, która zasługuje na zindywidualizowane podejście. Jeżeli nas potrzebujesz, po drugiej stronie telefonu czekają na ciebie prawdziwi ludzie. Dlaczego nie spróbować…?

Mamy również fantastyczny zespół, który pozostaje do twojej dyspozycji w okresie obowiązywania twojej polisy ubezpieczeniowej, w momencie, kiedy będziesz chciał ją odnowić i gdy będziesz potrzebował leczenia. Jesteśmy mniejsi niż globalne konglomeraty ubezpieczeniowe i bardzo nam to odpowiada, jako że dzięki temu możemy poświęcić każdemu z naszych klientów znacznie więcej uwagi.

Nieco inaczej wygląda wycena składek przy ubezpieczeniach turystycznych. Naszą ofertę sprawdzisz tutaj.

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Niezależnie od tego, czy kupujesz nowy, czy też odnawiasz bieżący plan ubezpieczeniowy, możesz od niego odstąpić z dowolnego powodu w terminie 30 dni od dokonania zakupu lub odnowienia. Zwrócimy Ci pełną opłaconą przez ciebie kwotę – pod warunkiem, że nie zgłosiłeś do tego czasu żadnych roszczeń.

COVID-19

Wiemy, że obecna sytuacja jest niezwykle trudna. Mamy do czynienia z ograniczeniami wolności osobistej, groźbą nadchodzącej recesji gospodarczej i wszelkimi innymi problemami wywołanymi przez pandemię COVID-19. Jesteśmy tutaj, aby pomóc ci w tym niełatwym czasie, więc jeśli chciałbyś porozmawiać na temat planu ubezpieczeniowego dla siebie, skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy.

Podobne wpisy