Menu Zamknij

Polski system opieki zdrowotnej z perspektywy Ukraińców.

24 lutego 2022 r.  – dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę zamienił życie naszych sąsiadów w koszmar. Wielu z nich zostało zmuszonych do wyjazdu, a ich duża część znalazła schronienie w Polsce. Tyle, że i problemy, które zostawili w Ukrainie, zostały zastąpione innymi – w naszym kraju.

Przez trzy miesiące nasi nowi obywatele borykają się z problemami mieszkaniowymi, ekonomicznymi oraz zdrowotnymi. W szczególnej sytuacji znajdują się przede wszystkim kobiety i dzieci – to oni przede wszystkim opuścili swój kraj. Pieniądze można zdobyć, mieszkanie również, ale to zdrowie jest dla człowieka najważniejsze dlatego warto spojrzeć się na sytuacje Ukraińców w szerszym kontekście – medycznym.

Polska rzeczywistość

Spójrzmy na liczby, które dotykająobywateli Ukrainy.. Obecnie oczekiwana długość życia ukraińskiego mężczyzny to 67 lat, a kobiety 77 lat. Szczególnym wyzwaniem jest wysoka umieralność osób w wieku produkcyjnym oraz nierówności zdrowotne w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego. Ryzyko zgonu z powodu choroby przewlekłej ludzi w wieku 30–70 lat w Ukrainie wynosi 35 proc. – dla porównania w Polsce to 25 proc.  

Już same liczby pokazują, że Ukraińcy muszą mieć zagwarantowaną opiekę zdrowotną. Tylko od początku wojny do chwili obecnej w Polsce może przebywać od ok 1 do 1,5 mln uchodźców, przy czym 1,15 mln jest zarejestrowanych w systemie PESEL. Warto pamiętać, że przed wojną w Polsce żyło nawet do 1,3 mln osób legitymującym się ukraińskim obywatelstwem. Tylko przez pierwsze 3 tygodnie do Polski uciekło ponad 3 mln uchodźców. Część przybyłych do naszego kraju osób, wyjechała do innych państw Unii Europejskiej lub powróciła na Ukrainę. Jak to wpływa na polską opiekę zdrowotną? Sytuacja jeszcze bardziej obciąży polskie szpitalnictwo.

Polska pomoc dla uchodźców ze strony społeczeństwa i Rządu od samego początku była imponująca i już od kwietnia uchodźcy z Ukrainy zostali uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje ona osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie mają jednak prawa do leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej.

Mimo obietnic państwa, pomoc dla uchodźców nie na wszystkich poziomach okazała się dostateczna. –  W maju uchodźcy z Ukrainy, który uciekli przed wojną, spotykają się w Polsce z problemami dostępu do właściwej opieki zdrowotnej – uważa Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich. Według RPO największe problemy Ukraińców to:

  • dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej;
  • leczenie pacjentów bez dokumentacji medycznej;
  • trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych w przypadku braku nr PESEL;
  • refundacja w ramach programów lekowych;

Co na to Ministerstwo Zdrowia. Resort przypomina, że od początku wojny stara się dbać o osoby uciekające przed wojną. Uruchomił nie tak dawno aplikację LikarPL, która ma usprawnić porady lekarskie dla uchodźców z Ukrainy. Rozszerzono ponadto usługę Teleplatformy Pierwszego Kontaktu obejmując nią osoby posługujące się językiem ukraińskim. Uruchomiono także Internetowe Konto Pacjenta po ukraińsku.

 To jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów, których jest niemało: starzejąca się kadra medyczna, poważne braki personelu, długie kolejki do lekarzy specjalistów, oparcie systemu na drogiej hospitalizacji (w miejsce tańszej opieki ambulatoryjnej), nieskuteczna profilaktyka, zbyt późna diagnostyka, zła kondycja finansowa placówek zdrowotnych, aż wreszcie brak skoordynowanego podejścia do pacjenta

Jakie jest wyjście z sytuacji? Ukraińscy uchodźcy oraz– wszyscy emigranci, którzy przybyli do naszego kraju zasługują i wymagają opieki medycznej na najwyższym poziomie apolska służba zdrowia ma od lat poważne problemy[JO1] .. Jak wynika z analizy GUS, w 2020 r. w kraju funkcjonowało 898 szpitali ogólnych. Statystycznie oznaczało to, że 2,5 szpitala obsługuje 100 tysięcy mieszkańców, na populację przypada średnio 660 miejsc do hospitalizacji. Nie wszyscy mogą doczekać pomocy.

Rozwiązanie

A gdyby mieć również dostęp do wszystkich publicznych i prywatnych placówek i nie tylko w Polsce ale również za granicą?

Takie rozwiązanie proponuje MediSky International. Karty Zdrowotne MediSky mogą zapewnićnaszym gościom z Ukrainy dostęp do najbardziej kompleksowej i profesjonalnej opieki medycznej w Polsce oraz za granicą. Poprzez swobodę wyboru placówek, każdy obywatel Ukrainy ma szansę skorzystać z prywatnych usług bez czekania w kolejce na pomoc medyczną.

MediSky od samego początku wojny wspiera społeczność ukraińską w Polsce. Pomoc jest obszerna – to nie tylko przyjmowanie pod swój dach Ukraińców przez pracowników firmy, ale także zatrudnianie osób do swojego zespołu. Specjalnie, by ułatwić osobom poszukającym ubezpieczenia zdrowotnego MediSky utworzył stronę internetową w języku ukraińskim:

https://medisky.eu/ua

oraz

www.free-ukraine.pl.

Dodatkowo  do obsługi naszych Klientów została przydzielona osoba z Ukrainy. Zapraszamy na specjalnie utworzone profile wmediach społecznościowych.


Podobne wpisy