Menu Zamknij

Ile kosztuje składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w czerwcu?

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21 kwietnia 2023 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7 178,40 zł. W związku z tym Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi w czerwcu 646,06 zł.


Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie dobrowolne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Dlatego obliczana w powiązaniu z 7 178,40 zł składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2023 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 646,06 zł.

NFZ uzależnia objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie

  • od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi nie mniej niż 1 435,68 zł (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości
  • powyżej roku do 2 lat – opłata wynosi nie mniej niż 3 589,20 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty
  • powyżej 2 do 5 lat – opłata wynosi nie mniej niż 7 178,40 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat
  • powyżej 5 do 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 10 767,60 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat
  • powyżej 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 14 356,80 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego po 15-tym dniu miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał.
Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, w którym nastąpiło ogłoszenie obwieszczenia.

Kto może się ubezpieczyć dobrowolnie?

Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia można zawrzeć również mimo posiadania tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, tj. mimo posiadania statusu członka rodziny (członek rodziny jest uprawniony do świadczeń jako osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez osobę opłacającą składkę).

Ubezpieczenie dobrowolne pomimo posiadania statusu członka rodziny możliwe jest w wyjątkowych przypadkach: może dotyczyć np. małżonka osoby opłacającej składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba, która pomimo posiadania tytułu do ubezpieczenia jako członek rodziny, decyduje się na zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, składa pisemne oświadczenie, iż znana jest jej o możliwość korzystania z opieki zdrowotnej jako członek rodziny, ale z tego rezygnuje na korzyść własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (jako osoba ubezpieczająca się dobrowolnie).

Ponad 4 miliony Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Na koniec 2022 roku liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wyniosła blisko 4,23 mln, czyli o 9,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Polacy przeznaczyli na prywatne polisy 1,3 mld zł, to jest o 17 proc. więcej r/r. W ten sposób staramy się odpowiedzieć na nasze główne obawy związane z życiem i zdrowiem. Według raportu PIU „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo” aż 80 proc. Polaków obawia się, że zabraknie im pieniędzy na leczenie poważnej choroby. Niemal 70 proc. obawia się o brak dostępu do opieki medycznej.

Podobne wpisy