Menu Zamknij

Abonament czy ubezpieczenie? – oto jest pytanie

Prywatna opieka medyczna przybiera obecnie różne formy – dostępna jest między innymi pod postacią abonamentu lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Warto przyjrzeć się bliżej obu tym rozwiązaniom, w szczególności ich różnicom i podobieństwom, mając na uwadze różnorodność potrzeb, na które odpowiadają.

Abonament medyczny to usługa, oferowana przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Ma ona formę ryczałtu, a po przekroczeniu określonego limitu klient musi wnieść dodatkowe opłaty. Abonament może być wykorzystany przez konkretną osobę lub dodatkowo przez członków rodziny lub partnerów, po wykupieniu specjalnego pakietu. Abonamenty są najczęściej wykupowane przez pracodawców dla pracowników, ale korzystają z nich również klienci indywidualni. Z abonamentu można korzystać jedynie w sieci placówek, w których został on wykupiony lub też w placówkach partnerskich, z którymi prywatny zakład opieki zdrowotnej ma podpisaną umowę.

Z prawnego punktu widzenia, abonament medyczny to forma zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia za gotowość do świadczenia określonych usług medycznych. Jak podkreśla ekspert do spraw ubezpieczeń dr Katarzyna Malinowska* o ile pod względem faktycznym abonamentowe usługi lecznicze mogą być mylone z ubezpieczeniem zdrowotnym, pod względem prawnym są one oparte o zupełnie inne rozwiązania, wiążące się z innymi obowiązkami po stronie usługodawców, a przede wszystkim różniące się typem usługodawcy. O ile w przypadku abonamentu mamy do czynienia wyłącznie z podmiotem leczniczym, o tyle w przypadku ubezpieczenia, bezpośrednim kontrahentem pacjenta jest ubezpieczyciel, podmiot regulowany, poddany szczególnemu nadzorowi ze strony państwa.

Natomiast prywatne ubezpieczenie zdrowotne to usługa oferowana przez ubezpieczycieli, reprezentowanych przez agentów lub brokerów. Polega ona na pokryciu przez ubezpieczyciela kosztów usług medycznych, gdy zajdzie taka potrzeba np. zdarzy się wypadek lub inne nieprzewidziane zdarzenie. W zależności od tego jakie ubezpieczenie wykupimy, możemy liczyć na leczenie w określonej sieci placówek medycznych w Polsce lub w dowolnie wybranej placówce na terenie Polski lub za granicą.

Różnice i podobieństwa

Koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, podobnie jak i abonamentu medycznego jest ściśle uzależniony od zakresu świadczeń. Wraz z rozwojem rynku prywatnych usług medycznych, jak i ubezpieczeń, spotkać możemy się z coraz większą różnorodnością oferowanych świadczeń. O ile jednak zakres świadczeń oferowanych w ramach abonamentów jest zazwyczaj bardziej podstawowy i ustandaryzowany i koncentruje się na leczeniu ambulatoryjnym, zakres ubezpieczenia może być wzbogacony o zaawansowaną diagnostykę lub szeroko zakrojoną profilaktykę niedostępną w standardowym abonamencie. Ponadto niektóre zakłady ubezpieczeń oferują między innymi zwrot kosztów w przypadku konieczności transportu chorego drogą lotniczą, a także coraz częściej możliwość leczenia szpitalnego w ramach usług objętych umową ubezpieczenia. Niewątpliwym atutem ubezpieczenia zdrowotnego jest zwyczajowa już możliwość wyboru placówki medycznej przez ubezpieczonego.

– W ofertach ubezpieczycieli dostępnych na polskim rynku można znaleźć coraz szerszy wachlarz usług. Niektóre z nich, w zależności od wybranego pakietu ubezpieczeniowego,pozwalają klientom planować i przeprowadzać leczenie nie tylko w Polsce, ale również za granicą, w dowolnej placówce medycznej. Klienci mogą także wykonywać konsultacje u wybranych przez siebie lekarzy specjalistów – mówi Anna Jęczmyk z MediSky International. Natomiast już jesienią w naszej ofercie pojawi się unikatowy pakiet – ubezpieczenie onkologiczne, umożliwiające przeprowadzanie specjalistycznej diagnostyki, leczenia i hospitalizacji w przypadku nowotworów, co w normalnych warunkach byłoby bardzo kosztowne.

– Często zdarzają nam się klienci posiadający najdroższe abonamenty medyczne, które jednak są zupełnie nieprzydatne, gdy wypadek zdarzy się za granicą i konieczna jest hospitalizacja – mówi Anna Jęczmyk. – W tym przypadku międzynarodowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne może być dobrym uzupełnieniem abonamentu. Co więcej, takie ubezpieczenie umożliwia leczenie za granicą również, gdy nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w Polsce. Mieliśmy niedawno klienta, chirurga, który doznał skomplikowanego złamania ręki. Polscy specjaliści rozkładali ręce, ale nasz klient jako posiadacz międzynarodowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego udał się do Szwajcarii, gdzie świetni specjaliści przeprowadzili kilka operacji. Dzięki temu wszystko dobrze się skończyło.

Warto więc dobrze się zastanowić na czym najbardziej nam zależy i czego oczekujemy, decydując się na prywatną opiekę medyczną, aby świadomie wybrać optymalne rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich.

Zdaniem eksperta dr Katarzyny Malinowskiej:

Należy zwrócić uwagę, że rynek ubezpieczeń jest przedmiotem zaawansowanej regulacji mającej na celu ochronę każdego ubezpieczonego, nawet nie będącego konsumentem. Stopień ochrony przyznany ubezpieczonym przez prawo niemal nie ma sobie równych w porównaniu z innymi branżami. Tylko tytułem przykładu – w przypadku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego mamy możliwość skorzystania ze specjalnego trybu zgłaszania reklamacji wobec ubezpieczyciela, a także zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego zajmującego się ochroną praw ubezpieczonych. Prawidłowość wykonywania umów ubezpieczenia podlega także stałemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast regulacja umowy ubezpieczenia zapewnia ochronę przed przedterminowym rozwiązaniem umowy oraz zobowiązuje ubezpieczyciela do szczególnej staranności w rozpatrywaniu roszczeń z umowy ubezpieczenia. Z tego względu, korzystając z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego każdy ubezpieczony ma zapewnioną prawną ochronę swoich interesów na najwyższym możliwym poziomie.

*Dr Katarzyna Malinowska – radca prawny, partner kancelarii BMSP, członek Zarządu Izby Ubezpieczeń i Organizacji Ryzyka oraz członek Rady Naukowej sekcji polskiej AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances). Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, w tym w szczególności w aspektach prawnych dotyczących umowy ubezpieczenia, działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Autorka książek i publikacji na temat prawa ubezpieczeń. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego ALK, autor szkoleń i prelegent na konferencjach polskich i zagranicznych w zakresie prawa ubezpieczeń.

Podobne wpisy