Menu Zamknij

Ukraińcy przezorni i ubezpieczeni

Pod koniec 2022 r. do ubezpieczeń w Polsce zgłoszonych było ponad milion cudzoziemców. Około 746 tys. osób to obywatele Ukrainy – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnich latach obserwowany jest stały wzrost Ukraińców pracujących w Polsce.

Liczba wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w grudniu 2022 r. 1 mln 63 tys. 300 osób. Oznacza to, że wzrosła w stosunku do stycznia 2022 r. o 191,7 tys.

Ilu Ukraińców objętych ubezpieczeniem

Wśród cudzoziemców pracujących w Polsce najwięcej jest osób z Ukrainy. Pod koniec roku do ubezpieczeń zgłoszonych było blisko 746 tys. obywateli tego kraju. Dla porównania w 2021 r. ubezpieczonych było ponad 627 tys. Ukraińców, w 2020 r. – 532,5 tys., a w 2019 r. – 479,1 tys. osób z Ukrainy.

Dzięki uchwalonej przez Sejm w marcu 2022 r. rządowej specustawie, Ukraińcy mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Uchodźcy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., mogą – po potwierdzeniu tożsamości – otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Zgodnie z przepisami pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest możliwa na stronie praca.gov.pl.

Ilu Ukraińców zostało zatrudnionych w procedurze uproszczonej

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do tej pory na podstawie uproszczonej procedury pracodawcy ponad 970 tys. razy zgłosili zatrudnienie obywateli Ukrainy.

Osoby poszukujące pracy mogą zarejestrować się także w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki temu mogą skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i ze szkoleń (również z języka polskiego).

Dla bardziej przezornych… najlepsza jest polisa

Z karty MediSky mogą skorzystać również obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce. Dzięki temu mają dostęp do ponad 22 tysięcy placówek medycznych i ponad 800 szpitali w Polsce. Nie trzeba też wobec tego czekać w kolejkach do specjalistów. A to ważne, ponieważ profilaktyka, wczesna diagnostyka i dobra opieka lekarska to klucz do zdrowego i długiego życia. Warto pomyśleć o tym jak najwcześniej i być pewnym, że można mieć zapewniony błyskawiczny dostęp do najlepszych metod leczenia – w każdej sytuacji, w której się znajdziemy.

Podobne wpisy