Menu Zamknij

Dobry biznes potrzebuje zdrowego managera

Czy to mała firma, czy wielka, międzynarodowa korporacja, w każdej z nich praca managera nieodłącznie związana jest z dużą liczbą obowiązków i z wysokim poziomem stresu.  Na barkach managera spoczywa wiele zadań. Jest odpowiedzialny nie tylko za poziom wykonania swojej pracy i jej wpływ na rentowność przedsiębiorstwa, ale również za efektywność pracy podwładnych i utrzymywanie dobrego „team spirit”.

Kim jest Manager w Polsce?

Ponad połowa osób pracujących w Polsce na stanowiskach decyzyjnych (56%) ma

  • nieprawidłowy wskaźnik masy ciała BMI – najczęściej jest to nadwaga i otyłość. U blisko 20% z nich występują nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego,  
  • 25% ma podwyższone wartości cholesterolu –
  • Przeciętny menedżer ma około 40 lat i dużo powodów, by poważnie zatroszczyć się o swoje zdrowie.

Takie dane wynikajaą  z danych zgromadzonym w raporcie „Praca. Zdrowie. Ekonomia” opracowanym przez Medicover. Wnioski z raportu są jasne. Największe zagrożenie zdrowotne dla osób pracujących na kierowniczych stanowiskach to zawały i udary. Większość najczęstszych dolegliwości dotykających menedżerów to skutek nieprawidłowości w stylu życia.

Stres. Wróg publiczny Managera

Praca na stanowiskach kierowniczych wiąże się ze zwiększoną odpowiedzialnością, a zatem i ze stresem. Udowodniło to badanie ZenBusiness, w którym przebadano 1000 osób – managerów i ich podwładnych. 24% managerów określiło swoją pracę jako wyjątkowo stresującą, 62% przyznało, że stres jest umiarkowany, a tylko 13% uważa, że nieznacznie się stresuje.

Odżywianie  Największy grzech Managera

 Bardzo duża ilość obowiązków, w tym spotkań nie sprzyja regularnemu odżywianiu się. Jak wynika z badan Dailyfruits aż 49% zapytanych osób potwierdza, że w pracy mają problem z realizacją zdrowych nawyków żywieniowych. W efekcie sięgają na przykład po ciastka czy batony, dlatego tak istotne jest stwarzanie w miejscu pracy dostępu do zdrowych przekąsek, realizowanych choćby w postaci regularnych dostaw do biur czy zakładów pracy owoców i warzyw. Jest wówczas szansa, że spożycie zdrowych przekąsek wśród pracowników wzrośnie. Niestety obecnie aż 48% polskich pracowników zbyt rzadko sięga po owoce, a 38% je za mało warzyw.

Aktywność fizyczna to fikcja

Według badań Insytutu Medycyny Pracy największy udział w całkowitej tygodniowej objętości aktywności fizycznej wśród Managerów oraz jej wydatku energetycznym miały wysiłki fizyczne o  niskim natężeniu, głównie chodzenie. W świetle najnowszych standardów przyjętych przez  ACSM oraz  WHO tylko  27% badanych menadżerów spełniło zalecenia dotyczące aktywności fizycznej korzystnej dla zdrowia.

Choroby Managerów to koszty dla firm

Menedżerowie podobnie często jak pozostali pracownicy biurowi chorują na infekcje oddechowe, są narażeni na urazy i przewlekłe choroby układu ruchu. Mimo to przeciętny menedżer przebywa na zwolnieniu średnio 3 dni w roku – zdecydowanie krócej, niż pracownik biurowy niższego szczebla, którego absencja chorobowa trwa z reguły 4,2 dnia w roku.

Choroby pracowników są dla pracodawcy realnym kosztem. Analiza danych epidemiologicznych i ekonomicznych udowodniła konieczność inwestowania w zdrowie osób aktywnych zawodowo, których problemy zdrowotne znacznie obniżają ich wydajność w pracy. Aby jednak działania te były skuteczne, konieczne jest wdrażanie długofalowych, wielowymiarowych i dopasowanych do potrzeb pracowników programów profilaktyczno-leczniczych.

Kim jest i za co odpowiada zdrowy manager

Zdrowie i wynikająca z dobrego stanu zdrowia efektywność pracy osób na kierowniczych stanowiskach, z perspektywy zarządzania firmą, powinny kwestią szczególnej troski. Badania opublikowano w magazynie Development and Learning in Organizations, przeprowadzone na 156 managerach wyższego szczebla wskazanych przez organizacje jako „wysokoproduktywni”, pokazują, ze zdrowsi managerowie:

– wykazują wyższy poziom energii i napędu,

– mają większą wytrzymałość i odporność,

– przejawiają mniejszy poziom stresu,

– wykazują większe zdolności poznawcze i umysłowe

– mają większą ogólną produktywność i efektywność

– łatwiej utrzymują pozytywny stosunek do życia

– przejawiają większą pewność siebie i samoocenę.

Dobry Manager to zdrowy Manager. Warto o tym pamiętać i poszukać rozwiązań, które pomogą obniżyć poziom stresu i zminimalizować przemęczenie, a w konsekwencji pozwolą bez uszczerbku dla zdrowia podejmować ambitne wyzwania zawodowe. Dlatego warto zainwestować w zdrowie, tak jak inwestuje się w biznes.  Zarządzanie na najwyższym poziomie idzie w parze ze zdrowiem.  

Podobne wpisy