Menu Zamknij

Oczekiwania pracownika w 2023 roku

Perspektywa wyższych zarobków i ciekawszych zadań to najważniejsze czynniki skłaniające do szukania nowej pracy – wynika z raportu agencji zatrudnienia Manpower. W obecnym miejscu pracy pracowników najbardziej demotywują zbyt niskie zarobki oraz zły styl zarządzania.

Według „Raportu trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy”, głównym czynnikiem motywującym do zmiany pracy jest możliwość uzyskania atrakcyjniejszego wynagrodzenia – wskazało tak 41 proc. ankietowanych. Jak zauważono w publikacji, finansową motywację wzmacnia fakt, że tylko 38 proc. badanych dostało w minionym roku podwyżkę niezwiązaną z awansem. Najczęściej był to wzrost o 5 proc.

Co piąty pracownik przyznał, że do zmiany pracodawcy skłania go niedopasowanie obecnych obowiązków do jego oczekiwań i zainteresowań. To dowód na to, jak ważna jest chęć rozwoju zawodowego – zwróciła uwagę dyrektor rekrutacji stałej w Manpower Katarzyna Pączkowska. “Z jednej strony będą to nowe, ciekawe projekty czy praca z najnowszymi technologiami, z drugiej to możliwości awansu i pięcia się po szczeblach kariery. Co więcej, rozwój buduje lojalność pracownika nawet bardziej niż finanse. Możliwości udziału w szkoleniu czy wejścia w nowy projekt są postrzegane jako benefity. Zaawansowane szkolenie, które jest podzielone w czasie, oddala motywację do zmiany organizacji i zwiększa satysfakcję pracownika. A poczucie satysfakcji sprawia, że jest mniej otwarty na rynek pracy” – zauważyła ekspertka.

13 proc. ankietowanych stwierdziło, że do zmiany pracy motywuje ich zła atmosfera w zespole. Respondenci, mając do wyboru maksymalnie trzy odpowiedzi, wskazywali również wypalenie zawodowe (12 proc.) i brak możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej (11 proc.). Według badania, w obecnym miejscu pracy możliwość pracy w pełni zdalnej ma 14 proc. ankietowanych, 23 proc. pracuje hybrydowo, a ponad połowa wykonuje swoje obowiązki stacjonarnie (54 proc.).

Najrzadziej wymieniane przyczyny zmiany pracy to zła relacja z przełożonym (7 proc.) i praca w godzinach nadliczbowych (5 proc.).

Respondenci pytani, co ich demotywuje w obecnym miejscu pracy, wskazali przede wszystkim zbyt niskie zarobki (44 proc.), niewłaściwy i nieumiejętny styl zarządzania przez przełożonego (35 proc.) oraz niewykorzystanie umiejętności i talentów pracowników zespołu (30 proc.). Dla co czwartego pracownika demotywujące jest także nierówne traktowanie pracowników (27 proc.) oraz brak wyzwań i rutyna (27 proc.).

Wyniki sondażu pokazują też, że pracownika, który zdecydował się na odejście, zazwyczaj nie zatrzyma kontroferta złożonego przez dotychczasowego pracodawcę. Tylko co czwarty ankietowany (24 proc.) zdecydowałby się na przyjęcie kontroferty, 76 proc. badanych deklaruje wybór nowej pracy. W sytuacji, kiedy obie propozycje będą na podobnym poziomie finansowym, decydujące dla pracownika są: możliwość dalszego rozwoju zawodowego (40 proc.), lokalizacja miejsca pracy (31 proc.) oraz możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej (26 proc.). Istotna będzie także osoba potencjalnego nowego przełożonego (16 proc.) oraz stabilność i prestiż firmy (15 proc.).

Na pytanie o najważniejsze benefity pozapłacowe ankietowani na pierwszych miejscach wymienili prywatną opiekę medyczną (59 proc.) oraz ofertę szkoleniową i rozwojową (50 proc.). Mniej istotne są, zdaniem badanych, karty uprawniające do korzystania z obiektów sportowych (28 proc.), ubezpieczenie na życie (27 proc.) oraz dofinansowanie do nauki języków obcych i auto służbowe (po 26 proc.). Na końcu listy znalazły się wsparcie psychologiczne (3 proc.), spotkania integracyjne (5 proc.) oraz atrakcyjne biuro (6 proc.).

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego w grudniu 2022 roku na grupie 645 osób o profilu white collar. Respondentami było 344 specjalistów, 197 osób pełniących rolę dyrektora lub menedżera oraz 104 pracowników będących asystentami.

Podobne wpisy