Menu Zamknij

Zdrowie Polaków w pandemii Covid-19

Pandemia koronawirusa spowodowała trudności w różnych dziedzinach naszego życia. Covid-19 to nie tylko zagrożenie ciężką (nierzadko śmiertelną) infekcją, ale także – co jest równie istotne – sparaliżowanie służby zdrowia. Na szczęście, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu technologii cyfrowych możliwe było przynajmniej częściowe zniwelowanie tego problemu. Jak wyglądała sytuacja w zakresie zdrowia Polaków w czasie koronawirusa? Wiele cennych informacji empirycznych na ten temat zawiera raport Pomyśl o sobie – sprawdzamy zdrowie Polaków w pandemii. Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych badań w tym zakresie?

Pomyśl o sobie – sprawdzamy zdrowie Polaków w pandemii. Co mówi raport o naszym stanie zdrowia?

Choć pandemia koronawirusa to zagrożenie dla Polaków, nie wolno zapominać o innych nowotworach czy schorzeniach, które powstały np. wskutek niewłaściwego trybu życia. Dobrze dowodzi tego omawiany raport – został on przygotowany przez IOZ – Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z HomeDoctor oraz ABC Zdrowie.

Z lektury opracowania analitycznego wynika między innymi, że sytuacja pandemiczna w związku z Covid-19 doprowadziła do pogorszenia stanu zdrowia w innych obszarach. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo prosty: zaangażowanie publicznej służby zdrowia w walkę z Covid-19 oznacza osłabienie jej aktywności na innych „frontach”. Efektem tego jest brak niezbędnej diagnostyki (zarówno w odniesieniu do lekkich schorzeń, jak i poważnych chorób przewlekłych) oraz dostępu do leczenia w innych obszarach. Taką sytuację określa się jako narastanie tzw. długu zdrowotnego.

Zdrowie Polaków a używki (alkohol, wyroby tytoniowe)

Polacy wciąż sięgają po szkodliwe używki, w tym w szczególności alkohol oraz wyroby tytoniowe. Jest tak pomimo licznych kampanii społecznych, które podkreślają szkodliwość tych środków. Z badania wynika, że 23,2% mężczyzn oraz 20% kobiet regularnie (codziennie) pali papierosy.

Z przeprowadzonego badania można wywnioskować, że wciąż znacząca część mężczyzn w Polsce dość często spożywa alkohol. 19,9% respondentów zadeklarowało, że sięga po alkohol dwa-trzy razy na tydzień, 10,8% stwierdziło, że pije tygodniowo od czterech do sześciu razy. Co gorsza, niemal co dziesiąty Polak pije alkohol codziennie.

Pod tym względem sytuacja znacznie lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku kobiet:

 • nieco ponad 12% spożywa napoje alkoholowe od dwóch do trzech razy tygodniowo,
 • niecałe 5% pije 4-6 razy na tydzień,
 • 2,8% spożywa alkohol codziennie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w raporcie, w części Spożywanie napojów alkoholowych (strony 28-32).

Wysiłek fizyczny Polaków w okresie pandemii koronawirusa

Utrzymanie dobrego stanu zdrowia wymaga wysiłku fizycznego. Brak uprawiania sportu przyczynia się między innymi do takich zagrożeń jak na przykład otyłość, a w efekcie nadciśnienie, osłabienie stawów itp. Trzeba przy tym pamiętać, że jednorazowy wysiłek fizyczny nie wystarczy.

Ilu Polaków regularnie uprawia sport? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć między innymi w raporcie Pomyśl o sobie – sprawdzamy zdrowie Polaków w pandemii (dane obejmują takie formy aktywności fizycznej, które są wykonywane przez okres co najmniej trzydziestu minut). Z uzyskanych odpowiedzi wynika między innymi, że:

 • niemal 30% ankietowanych nie uprawia żadnych ćwiczeń fizycznych (wśród kobiet i mężczyzn odsetek ten wynosi odpowiednio: 31,6% oraz 23,6%),
 • niecałe 16% ćwiczy rzadziej niż raz na tydzień (od jednego do trzech razy w miesiącu),
 • 37,2% badanych ćwiczy od jednego do czterech razy w tygodniu,
 • 19,7% ćwiczy codziennie.

A zatem, zadowalający jest znaczny odsetek ankietowanych, którzy ćwiczą codziennie lub przynajmniej kilka razy w tygodniu. Niepokojące jest jedynie to, że znaczna część badanych unika różnych form rekreacji fizycznej. Po części można wytłumaczyć to wiekiem: najwyższy odsetek niećwiczących (26,5%) to osoby w wieku 75 lat i więcej, a najniższy (18,9%) obejmuje osoby niepełnoletnie.

Bardziej szczegółowe informacje na temat aktywności fizycznej Polaków można znaleźć w raporcie w części Aktywność fizyczna (strony 46-51).

Pandemia koronawirusa a telemedycyna. Czy Polacy korzystają z medycyny online w celu dbania o swoje zdrowie?

Naturalną koleją rzeczy jest rosnąca rola telemetryczny w czasie pandemii, kiedy to wiele obszarów naszego codziennego życia przenosi się do cyberprzestrzeni. Jak wygląda to w Polsce?

Z omawianego raportu można dowiedzieć się, że co do zasady kobiety są bardziej otwarte na nowinki technologiczne. Poniżej znajdują się informacje odnośnie tego, do jakich czynności związanych respondenci wykorzystywali komputer/urządzenia mobilne oraz Internet:

 • umówienie wizyty lekarskiej (kobiety: 64,2%, mężczyźni: 57%),
 • sprawdzenie wyników badań (kobiety: 67,1%, mężczyźni: 58,6%),
 • odbycie teleporady (kobiety: 60,6%, mężczyźni: 48,9%),
 • komunikacja z lekarzem/gabinetem (kobiety: 38,7%, mężczyźni: 33,6%),
 • zakup leków lub suplementów przez stronę internetową (kobiety: 39%, mężczyźni: 32,6%),
 • poszukiwanie informacji na temat stanu zdrowia, objawów itp. (kobiety: 88,6%, mężczyźni: 78,7%).

Jak widać, znaczna część badanych przekonała się już do rozwiązań elektronicznych. Jednocześnie, fakt, że np. jedynie ok. połowa Polaków odbyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy teleporadę, oznacza, że istnieje jeszcze spora przestrzeń do rozwoju dla tego typu rozwiązań.

Pomyśl o sobie – sprawdzamy zdrowie Polaków w pandemii. Informacje ogólne na temat przeprowadzonego badania

W badaniu Pomyśl o sobie – sprawdzamy zdrowie Polaków w pandemii wzięło udział nieco ponad dwieście tysięcy respondentów, z czego około połowa udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania. Około 55,8% ankietowanych stanowiły kobiety, a 41,9% – mężczyźni[1]. Badanie zostało przeprowadzone na terenie całego kraju, w małych miejscowościach oraz dużych aglomeracjach miejskich. Zostało ono wykonane z uwzględnieniem trybu pracy (praca stojąca, siedząca, fizyczna), płci, wieku itp. Tak wyczerpujące podejście przekłada się na wysoką wartość informacyjną raportu.

[1] Pozostałą część respondentów stanowiły osoby, które nie chcą podawać informacji na temat swojej płci.

Artykuł powstał dzięki:

Podobne wpisy