Menu Zamknij

Ubezpieczenie turystyczne to nie tylko nagła pomoc medyczna

Otrzymanie fachowej pomocy medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku to niewątpliwie główny cel zakupu ubezpieczenia turystycznego. Warto jednak mieć świadomość, że wykupując polisę (szczególnie w najwyższym wariancie) dostajemy w pakiecie wiele dodatkowych usług, z których istnienia często nie zdajemy sobie sprawy.

Wybierając ubezpieczenie turystyczne od AXA Partners w najwyższym wariancie, oprócz pokrycia kosztów leczenia do kwoty 40 mln zł otrzymujesz takie dodatkowe elementy jak:

 • Ubezpieczenie wypadkowe (następstwa nieszczęśliwych wypadków):
  zapewnia otrzymanie wypłaty świadczeń odszkodowawczych w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:
  odnosi się do szkód osobowych lub majątkowych, które wyrządziłeś osobie trzeciej podczas wykonywania zwykłych czynności (rozrywka, rekreacja sport). Ubezpieczyciel pomoże Ci również pokryć roszczenia innych firm ubezpieczeniowych, które domagają się zapłaty za szkodę.
 • Ubezpieczenie bagażu:
  obejmuje Twój bagaż podróżny i przedmioty osobiste. Przysługują Ci świadczenia w wypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu i jego zawartości, w tym telefonu komórkowego, aparatu, kamery czy laptopa, sprzętu służbowego ale także sprzętu sportowego. Ubezpieczenie obejmuje także kradzież/utratę dokumentów.
 • Opóźnienie lub odwołanie lotu:
  otrzymasz odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 6 godzin oraz w przypadku odwołania lotu, gdy przewoźnik nie zorganizował alternatywnej możliwości transportu mającego się odbyć w ciągu 6 godzin od pierwotnie planowanego.
 • Opóźnienie bagażu:
  otrzymasz odszkodowanie w przypadku opóźnienia w dostarczeniu nadanego bagażu, trwającego co najmniej 6 godzin (od momentu wylądowania na docelowym lotnisku).
 • Pozostawione mienie:
  obejmuje ochroną od kradzieży z włamaniem lub uszkodzenia Twojego mienia pozostałego w miejscu zamieszkania oraz jego wyposażenia.
 • Ubezpieczenie usług assistance:
  otrzymasz całodobowe wsparcie w każdej sytuacji związanej z podróżą zagraniczną lub pobytem za granicą (informacja turystyczna i medyczna, pomoc telefoniczna w sytuacji kryzysowej, a także tłumaczenia ustne i pisemne). Ponadto dzięki usłudze Lifestyle assistance ubezpieczyciel zorganizuje dla Ciebie rezerwację biletów komunikacyjnych i biletów na imprezy kulturalne oraz pomoże wybrać odpowiednie zakwaterowanie.

Podobne wpisy