Menu Zamknij

Standardowe pakiety przestają być atrakcyjne

Na prywatne ubezpieczenia zdrowotne wydajemy ponad 1,2 mld zł, jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego dochodzi 50 mld zł wydawanych bezpośrednio z własnej kieszeni na leczenie. Są to ogromne sumy, jednak zapytani o możliwość płacenia wyższych składek zdrowotnych, Polacy odpowiadają negatywnie.

Rozwój rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych znacząco się rozwinął w ostatnich latach. Proste abonamenty na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną już nie wystarczają jako zachęta. Aby więcej osób zdecydowało się na ubezpieczenia zdrowotne, mogłaby pomóc ulga podatkowa, co zwiększyłoby finansowanie sektora zdrowia.

Problem nieefektywności systemu ochrony zdrowia

Z jednej strony potrzebujemy więcej środków na ochronę zdrowia, z drugiej mamy do czynienia z nieefektywnością systemu. Prof. Jarosław J. Fedorowski z Polskiej Federacji Szpitali zwraca uwagę na paradoksy w systemie – mimo że tylko 2,6% Polaków uważa, że ich potrzeby zdrowotne są niezaspokojone, wielu jest niezadowolonych z dostępności do ochrony zdrowia.

Wydatki Polaków na zdrowie

– Mamy wysokie oczekiwania zdrowotne– zgodził się profesor Krzysztof Zdobylak, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. transformacji i strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia.

– Po pierwsze, z bardzo niską satysfakcją pacjenta z systemu ochrony zdrowia, co prowadzi do tego, że nie ma w tym momencie woli ani kapitału społecznego, żeby składkę zdrowotną podnieść. Po drugie, mamy do czynienia z niskim poziomem edukacji zdrowotnej i świadomości zdrowotnej społeczeństwa, co powoduje, że pacjenci nie są świadomi swoich potrzeb zdrowotnych.

Jego zdaniem prywatne ubezpieczenia zdrowotne są jednym z obszarów, który jest w stanie ujawnić i zidentyfikować potrzeby zdrowotne pacjenta.

Polacy wydają na zdrowie 32% z własnej kieszeni, podczas gdy Amerykanie – około 21-22%. Polacy odwiedzają specjalistów trzy razy częściej niż Amerykanie, co pokazuje ich wysokie oczekiwania względem opieki zdrowotnej. Prof. Fedorowski podkreśla, że oczekiwania Polaków w zakresie inwestycji w zdrowie są wyższe niż rzeczywiste wydatki, co rodzi potrzebę zwiększenia nakładów na zdrowie lub ograniczenia oczekiwań.

Efektywność wykorzystania środków

Artur Białkowski z Medicover wskazuje na konieczność zwiększenia efektywności środków przeznaczanych na zdrowie. W Medicover odkryto, że 40% wizyt u specjalistów jest niepotrzebna i mogłaby być obsłużona przez lekarzy POZ. Poprawa efektywności w systemie publicznym mogłaby uwolnić dodatkowe środki.

Zachęty podatkowe dla ubezpieczeń zdrowotnych

Proponowane są zachęty podatkowe dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, co mogłoby przyciągnąć więcej osób do korzystania z tych usług. To z kolei zwiększyłoby finansowanie sektora zdrowia, pod warunkiem, że środki te byłyby efektywnie wykorzystywane.

Zmiany na rynku po pandemii – moda na zdrowie

Pandemia Covid-19 zmieniła podejście do ubezpieczeń zdrowotnych. Weronika Dejneka, p.o. prezesa zarządu PZU Zdrowie SA, zwróciła uwagę, że pandemia Covid-19 wiele zmieniła. – I to akurat jest dobre. Wydaje mi się, że pracodawcy podążają pocovidowym trendem mody na zdrowie. Same standardowe pakiety medyczne przestają być atrakcyjne. Jest tendencja do ich poszerzania, np. o objęcie ubezpieczeniem najbliższej rodziny pracownika, jego rodziców, teściów – stwierdziła. Pracodawcy zaczynają traktować je jako narzędzie rekrutacyjne. Standardowe pakiety medyczne przestają być atrakcyjne, a coraz większą popularnością cieszą się rozszerzone oferty, obejmujące np. ubezpieczenie najbliższej rodziny pracownika.

Współpłacenie i profilaktyka

Krzysztof Zdobylak i Weronika Dejneka podkreślają, że współpłacenie za usługi medyczne buduje odpowiedzialność za zdrowie. Ważne jest również wprowadzenie mechanizmów obniżających składki dla osób aktywnych fizycznie i biorących udział w profilaktyce zdrowotnej. Andrzej Mądrala dodaje, że edukacja zdrowotna i świadomość pacjentów są kluczowe dla poprawy zdrowia publicznego.

Zobacz nasze pakiety: Na Polskę na Świat

Sprawdź nas na Facebooku:

Podobne wpisy