Menu Zamknij

Stan kadr polskich placówek medycznych

Z kartą MediSky możesz skorzystać z ponad 22 tysięcy placówek medycznych i ponad 800 szpitali w Polsce. Nie musisz też czekać w kolejkach do specjalistów. A to ważne, ponieważ profilaktyka, wczesna diagnostyka i dobra opieka lekarska to klucz do zdrowego i długiego życia. Warto pomyśleć o tym jak najwcześniej i być pewnym, że mamy zapewniony błyskawiczny dostęp do najlepszych metod leczenia – w każdej sytuacji, w której się znajdziemy. Tym samym również zyskujesz dostęp praktycznie do wszystkich lekarzy w Polsce. A ilu ich jest? Jak wygląda sytuacja kadr w polskich placówkach medycznych. W najnowszym raporcie GUS dotyczącym funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce pojawiły się dane o krajowych kadrach medycznych.

Z oficjalnych rejestrów wynika, że w 2020 roku prawo do wykonywania zawodu lekarza posiadało 153,5 tys. lekarzy, 43,3 tys. dentystów czy 303,2 tys. pielęgniarek.

Według raportu GUS “Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 roku” uprawnienia posiadało:

 • 153,5 tys. lekarzy,
 • 43,3 tys. lekarzy dentystów,
 • 303,2 tys. pielęgniarek,
 • 39,8 tys. położnych,
 • 36,5 tys. farmaceutów,
 • 17,1 tys. diagnostów laboratoryjnych.

Największy przyrost odnotowano w grupie diagnostów o 2,4 proc. oraz położnych o 2 proc. Z kolei w wartościach bezwzględnych, w 2020 roku w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosła liczba pielęgniarek i lekarzy – o 3,6 tys. i 2,6 tys.

Średni wiek lekarzy i pielęgniarek oraz położnych

Zgodnie z danymi GUS-u, w 2020 roku utrzymały się niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu. Wśród lekarzy, tak jak w poprzednich latach, najliczniejsza była grupa osób najstarszych – 65 lat plus. Było ich pawie 39 tys. a udział w ogólnej liczbie wyniósł 25,3 proc.

Z kolei w najmłodszych grupach wiekowych (poniżej 35 lat oraz w grupie 35-44 lata) zaobserwowano wzrost liczby i udziału procentowanego lekarzy posiadających uprawnienia. I tak odpowiednio:

 • 31 tys. i 20,1 proc. dla osób poniżej 35 lat,
 • 23 tys. i 14,9 proc. dla osób 35-44 lata.

W przypadku dentystów, najwięcej było lekarzy w wieku 65 lat i więcej, a ich ogólny udział wyniósł 22,9 proc. GUS podaje, że w 2020 roku spadł udział osób najmłodszych wśród dentystów – w wieku poniżej 35 lat (21,5 proc.) i osób w wieku 45-54 lata (20,6 proc.).

Widoczne zmiany były zauważalne także w przypadku pielęgniarek. W 2020 roku:

 • najwięcej pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu było w wieku 45–54 lata – 99,6 tys.
 • najmniej liczną grupę stanowiły pielęgniarki w wieku poniżej 35 lat. W 2020 roku było ich prawie 31 tys., co stanowiło 10,1 proc. ogólnej liczby osób z uprawnieniami do zawodu pielęgniarki.
 • obserwowana jest tendencja wzrostowa wśród pielęgniarek w wieku 65 lat i więcej – w analizowanym roku stanowiły 17,9 proc. wszystkich posiadających uprawnienia.

Podobna sytuacja jest zauważalna wśród położnych: najliczniejsza grupa położnych mieściła się w przedziale wiekowym 55-64 lata (11,6 tys.).

Jak zauważa GUS, powyższe tendencje świadczą o starzeniu się kadry medycznej w Polsce. Co ważne, w 2020 roku zainteresowanie studiami pielęgniarskimi spadło o 1,5 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim (o 11 proc.).

Wykształcenie personelu medycznego pracującego z pacjentem

W zestawieniach GUS znalazło się miejsce także dla statystyk związanych z pracą kadr medycznych bezpośrednio z pacjentem. Według danych w 2020 roku wśród medyków przypadało:

 • 92 tys. lekarzy (67,7 proc. stanowili lekarze specjaliści),
 • 14,3 tys. lekarzy dentystów (specjalizację posiadało 3,2 tys., czyli 22,2 proc.).

W 2020 roku wśród pielęgniarek pracujących z pacjentem, wyższe wykształcenie posiadało 49,9 proc. pielęgniarek (tytuł magistra posiadało ponad 23 proc.). Z kolei analogicznie położnych z wyższym wykształceniem było 53 proc. (tytuł magistra posiadało 26,1 proc.).

Jeszcze inaczej sytuacja przedstawiała się wśród ratowników: w 2020 roku w systemie ratownictwa medycznego pracowało 6,8 tys. ratowników z wyższym wykształceniem, w tym 0,6 tys. osób z wykształceniem wyższym magisterskim.

Z kolei do wykonywania zawodu farmaceuty było uprawnionych 36 tys. osób, z czego 78 proc. pracowało w aptekach bezpośrednio z pacjentem.

Na 10 tys. mieszkańców w 2020 roku przypadało:

 • 24,1 lekarzy,
 • 3,7 lekarzy dentystów,
 • 7,4 farmaceutów,
 • 49,9 pielęgniarek,
 • 11,7 położnych,
 • 8,2 fizjoterapeutów,
 • 3,3 diagnostów laboratoryjnych.

W 2021 roku zmarło aż 1,6 tys. pielęgniarek.

Podobne wpisy