Menu Zamknij

Jak korzystać z Polisy

Jesteśmy tu dla Państwa

W razie pytań odnośnie roszczeń, polis, wstępnej autoryzacji czy płatności prosimy o kontakt w godzinach pracy (pn-pt: 9.00-17.30) pod numerem telefonu

Poza godzinami pracy MediSky, w celu uzyskania pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w zakresie ewakuacji i repatriacji poza wyżej wymienionymi godzinami, klienci mogą korzystać z numerów pomocy telefonicznej wskazanych na karcie uczestnictwa.

Obsługa polisy

Aktywowanie nowej polisy

Termin: do 2 dni roboczych

Dla zapewnienia procesu aktywacji potrzebne nam są następujące dokumenty:

Formularz: wniosek o zawarcie polisy wypełniony w całości i podpisany przez klienta.
Potwierdzenie płatności za polisę.
Pełnomocnictwo brokera.

Obsługa roszczeń

Termin: do 2 dni roboczych

Formularze zgłoszenia roszczeń można składać do MediSky International za pośrednictwem platformy online MediSky lub e-mailem. Klienci powinni przesyłać nam kopie następujących dokumentów:
 • Formularz zgłoszenia roszczenia – wypełniony w całości.
 • Dokumenty medyczne.
 • Faktura wraz z wykazem otrzymanych świadczeń.
 • Potwierdzenie płatności.

Zalecamy, aby Klienci zachowali oryginały dokumentów do czasu rozpatrzenia wniosku.
Będziemy informować klienta na bieżąco o postępach w obsłudze roszczenia.

Obejrzyj tutaj film, jak wnioskować o zwrot kosztów.

Preautoryzacja

Termin: 2-5 dni roboczych

Wszystkie roszczenia związane z hospitalizacją oraz wizyty przekraczające 500 EUR wymagają wcześniejszej autoryzacji MediSky International. Klient jest zobowiązany skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i wysłać wypełniony wniosek roszczeniowy zawierający poniższe informacje:

 • Diagnoza / Objawy
 • Data pojawienia się objawów
 • Okres hospitalizacji (jeżeli dotyczy)
 • Program leczenia
 • Szacowany koszt
 • Nazwa szpitala, kraj
 • Szacunkowa data zabiegu / terapii
 • Całość dokumentacji medycznej

Na życzenie klienta udzielamy preautoryzacji również dla kosztów poniżej 500 EUR . W przypadku każdego leczenia, poza pierwszą wizytą u lekarza pierwszego kontaktu/specjalisty, bezpieczniej jest zwrócić się o taką uprzednią zgodę.

Odnowienie i rezygnacja z polisy

MediSky International przekaże warunki wznowienia polisy na 2 miesiące przed datą jej wygaśnięcia.
Powinni Państwo skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia, czy ma zamiar dokonać odnowienia polisy i sprawdzać, czy została opłacona stosowna składka z tytułu wznowienia.
Jeżeli mają zostać dokonane zmiany w stosunku do obecnych programów ochronnych, należy o tym powiadomić MediSky nie później niż do dnia wznowienia polisy.
W przypadku, gdy Państwa klient zdecyduje, by nie kontynuować polisy, należy poprosić go o przekazanie swojej decyzji na piśmie, a następnie jak najszybciej przesłać ją do MediSky.