Menu Zamknij

Proces sprzedaży

Wystawienie polisy

Ponieważ polisa będzie obowiązywać począwszy od daty płatności, powinni Państwo przesłać potwierdzenie płatności dokonanej przez klientów.
Każdy formularz dotyczący polisy ubezpieczeniowej jest wypełniany przez klienta.
Wszelkie dokumenty muszą zostać wypełnione oraz podpisane osobiście i wyłącznie przez klientów.
Dla każdego klienta otrzymają Państwo pakiet członkowski, obejmujący: list powitalny, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, kartę uczestnictwa i certyfikat ubezpieczenia, fakturę, wniosek zgłaszania roszczeń oraz dokument informacyjny o produkcie ubezpieczeniowym.
Korespondencja z Państwa klientem będzie się odbywać wyłącznie za Waszym pośrednictwem, chyba że ustalono inaczej.

Strefa Klienta MediSky

Pośrednicy oraz klienci mają dostęp do platformy online.
To narządzie pozwala w wygodny sposób:

  • Wybrać odpowiedni plan ubezpieczeniowy
  • Obliczyć koszt składki
  • Wykupić polisę i zapłacić online
  • Mieć wgląd w obecne i wcześniejsze oferty
  • Mieć wgląd w dokumentację ubezpieczeniową
  • Mieć wgląd w płatności
  • Opłacić kolejną składkę
  • Dokonać roszczenia