Menu Zamknij

Pracownicy szukają prywatnej opieki zdrowotnej

Aż 60 procent pracowników jest gotowych partycypować w kosztach spersonalizowanych pakietów medycznych. Liczba ta wzrasta do 67 procent, jeśli rozwiązanie obejmuje dodatkowe usługi stomatologiczne. Najnowszy raport IR Center, który powstał we współpracy z Centrum Medycznym Enel-Med,  pokazuje, jak zmieniły się priorytety i oczekiwania polskich pracowników. Wciąż mniej niż połowa z nich ma zapewnioną opiekę medyczną w swoim miejscu pracy.

W obliczu faktu, że polskim pracownikom zależy na dbaniu o zdrowie swoje i swojej rodziny, pakiet medyczny staje się dość skutecznym narzędziem w rywalizacji o pracownika. 60 proc. zatrudnionych deklaruje, że jest gotowa uczestniczyć w kosztach spersonalizowanych pakietów medycznych. Niestety większość i tak nie ma takiej możliwości, bo rozwiązanie to wciąż nie stało się standardem.

Polacy stawiają na zdrowie

Polakom zależy na zdrowiu i chcą o to dbać – to wniosek płynący z badania. Autorzy przeprowadzili kompleksową analizę na próbie prawie 900 osób, z której jednoznacznie wynika, że Polacy przede wszystkim stawiają na zdrowie – swoje i najbliższych. 97 procent uczestników badania podkreśla znaczenie troski o zdrowie innych członków swojej rodziny, 94 procent zaznacza, że ważne dla nich jest dbanie o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. W dbaniu o zdrowie zdecydowanie znaczenie ma jakość usługi – aż 68 procent osób jest skłonna zapłacić więcej, jeśli umożliwi im to skorzystanie z usług lepszego specjalisty. Trend ten jest widoczny szczególnie wśród osób w wieku 25-34 lat, mieszkańców dużych miast oraz wśród pracowników umysłowych i specjalistów z branży IT.specjalistów z branży IT.

Zatrudnienie – najlepiej z gwarancją pakietu medycznego

Przeprowadzone badanie wykazało, że pracownicy dużą wagę przywiązują do tego, czy ich pracodawca – obecny bądź potencjalny, oferuje im opiekę medyczną. Pakiet medyczny jest ważny dla 73 proc. ankietowanych, bardzo ważny natomiast dla 28 proc. 24 proc. badanych uważa pakiet medyczny za standard.

Choć pracownicy cenią sobie tego rodzaju benefit, wśród pracodawców w Polsce nie stał on się jeszcze standardem. Obecnie posiadanie abonamentu medycznego deklaruje 43 proc. osób.

Takie pakiety są szczególnie popularne w korporacjach oraz dużych firmach zatrudniających powyżej 250 osób. Tu ma je 63 proc. badanych. W średnich przedsiębiorstwach posiadanie pakietu deklaruje 49 proc. osób. W małych firmach opiekę medyczną zapewnioną ma mniej niż jedna trzecia badanych (29 proc.)

Pakiet medyczny – tak i chętnie personalizowany

Aż 83 procent badanych chciałoby mieć pakiet dopasowany do swoich potrzeb, jednak większość nie życzy sobie, aby pracodawca prowadził analizy dotyczące profilowania pakietów. Otwartość na tego typu badanie wykazuje zaledwie 28 procent Jednocześnie coraz częściej pracownicy wyrażają chęć partycypowania w kosztach profilowanych usług medycznych. Dopłacić do pakietu mogłoby aż 60 procent badanych, a 67 procent jest na to gotowych, jeśli pracodawca uwzględni w pakiecie usługi stomatologiczne.

Najmniej skłonni do dopłacania do dopasowanego do potrzeb abonamentu medycznego są pracownicy tzw. white collar oraz osoby zatrudnione w małych firmach. Bardziej zainteresowani dopasowanym pakietem (ale bez usług stomatologicznych) są osoby z branży budowlanej, IT oraz osoby pracujące w dużych firmach.

Pakiet medyczny a wizerunek pracodawcy

77 proc. badanych deklaruje, że pakiet medyczny jest dla nich wyrazem dbania o pracowników. 69 proc. osób uważa pracodawcę oferującego tego typu benefit za godnego polecenia. 65 proc. natomiast sądzi, że zagwarantowany pakiet medyczny wpływa na zaangażowanie i motywację pracowników.

Co 10 Polak posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Strach przed chorobą, obawy o utratę zdrowia czy brak dostępności do opieki medycznej spowodowały, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 10,6 proc., wynosząc na koniec III kwartału 2022 r. 4,08 mln osób. Polacy na prywatne polisy ubezpieczeniowe przeznaczyli blisko 880 mln zł, co stanowi o 12,45 proc. więcej rok do roku. Polacy coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie dają dostępne na rynku produkty z zakresu dodatkowej opieki zdrowotnej. Oferowane produkty są coraz bardziej rozbudowane a co za tym idzie kompleksowe. Ułatwiają regularną kontrolę swojego stanu zdrowia, co przekłada się na niwelowanie długu zdrowotnego. Coraz bardziej popularne ubezpieczenia zdrowotne stały się, więc nieodzownym wsparciem dla publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Podobne wpisy