Menu Zamknij

Coraz więcej Polaków zmaga się z problemami w pracy

Aż 37% Polaków zmagało się z problemami psychicznymi. Za mało zarabiają, są przeciążeni, a praca nie daje im poczucia bezpieczeństwa. Wśród Polaków, którzy zmagali się z problemami psychicznymi, prawie połowa (45%) przyznała, że pracuje w niepewnych warunkach. Dla porównania, w przypadku respondentów, którzy nigdy nie mieli takich problemów, było to zaledwie 19%.

Na łamach serwisu LiveCareer.pl przeprowadzono badanie „Zdrowie HYPERLINK “https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/zdrowie-psychiczne-a-praca” psychiczne Polaków a ich życie zawodowe”. W ankiecie ponad 1000 respondentów podzieliło się swoimi opiniami i doświadczeniami związanymi z problemami ze zdrowiem psychicznym oraz pracą.

Wśród najmłodszych badanych (w wieku 18-25 lat) 51% przyznało, że zdarzyło im się zmagać z problemami ze zdrowiem psychicznym. Twierdzi tak 39% kobiet i 34% mężczyzn.

Ponad ⅓ (38%) wszystkich respondentów przyznała, że warunki w których pracują, są niesatysfakcjonujące. Wśród ankietowanych z problemami ze zdrowiem psychicznym było to 54%.

Powszechnym wśród każdej przebadanej grupy problemem są zarobki — 67% wszystkich ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że zarabiają zbyt mało, żeby spełnić swoje potrzeby.

Nie zmienia to jednak faktu, że niskie (przynajmniej w przekonaniu badanych) zarobki również korelują z dobrostanem — aż 76% badanych z problemami ze zdrowiem psychicznym uważa, że zarabia za mało. Wśród osób bez takich problemów na niskie zarobki zwróciło uwagę 61%.

Chociaż w mediach tradycyjnych i społecznościowych coraz więcej mówi się o problemach ze zdrowiem psychicznym i, na szczęście, w coraz mniej stygmatyzujący sposób, wciąż większość stosowanych rozwiązań jest skrajnie indywidualistyczna (psychoterapia i farmakoterapia). Dodatkowo w Polsce brakuje specjalistów od zdrowia psychicznego — przede wszystkim w sektorze publicznym. Jako społeczeństwo powinniśmy przemyśleć, czy rosnące zachorowania na depresję i stany lękowe wynikają z jednostkowych uwarunkowań, a nie np. z warunków społecznych — m.in. nierówności finansowych i konstrukcji rynku pracy. Zwłaszcza w świetle ostatnio opublikowanych w „Nature” badań o braku jednoznacznego związku między niedoborem bądź złą dystrybucją serotoniny w mózgu a depresją — komentuje Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Aż 41% wszystkich badanych stwierdziło, że praca nie daje im poczucia bezpieczeństwa. Wśród osób, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, odsetek wyniósł 55%. Trochę więcej niż ⅓ (34%) Polaków przyznała, że boi się utraty pracy. Za to spośród osób z problemami ze zdrowiem psychicznym lęk ten zgłasza prawie połowa — 48%.

Prawie połowa wszystkich ankietowanych (45%) przyznała, że czuje się przeciążona pracą. Twierdzi tak więcej (59%) respondentów, którzy pracują na pełny etat. Dodatkowo wśród badanych z problemami ze zdrowiem psychicznym przeciążenie pracą odczuwa aż 68%.

Jedna trzecia Polaków przyznała również, że w pracy czuje się niepewnie. Wśród osób zmagających się ze zdrowiem psychicznym jest to już 53%.

Biorąc pod uwagę wyniki badania, nie ulega wątpliwości, że zdrowie psychiczne i życie zawodowe wpływają na siebie. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni o tym pamiętać. Przy organizowaniu miejsc pracy należy starać się, aby sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi i dbaniu o potrzeby psychologiczne zatrudnionych oraz były pozbawione dyskryminacji, stygmatyzacji i, na ile to możliwe, stresu — mówi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Oto inne ciekawe wyniki badania:

  • 32% wszystkich badanych stwierdziło, że praca budzi w nich negatywne uczucia i skojarzenia. Przyznało tak również 53% osób, które zmagają się z problemami psychicznym.
  • Aż 73% Polaków boi się, że w przyszłości nie będą mieć wystarczająco dużo pieniędzy na utrzymanie. Uważa tak również 84% badanych, którzy zmagają się z problemami psychicznymi.
  • 40% badanych przyznało, że warunki w których pracują, negatywnie odbijają się na ich zdrowiu psychicznym. Wśród ankietowanych z problemami ze zdrowiem psychicznym, 63% sądzi, że praca ma na nie negatywny wpływ.

Podobne wpisy