Menu Zamknij

Dlaczego profilaktyka jest najważniejsza?

Profilaktyka zdrowotna to wszystkie zachowania i działania, które zapobiegają chorobom oraz umożliwiają wczesne ich wykrycie i leczenie. Stan naszego zdrowia w ponad 50 procentach zależy od stylu życia, systematycznego wykonywania badań profilaktycznych, eliminowania lub minimalizowania czynników sprzyjających różnym chorobom. Wiele groźnych chorób we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów, warto więc regularnie poddawać się badaniom.

Na profilaktykę zdrowotną składają się:

 – profilaktyka wczesna, czyli propagowanie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia, adresowana szczególnie do osób zdrowych;

 – profilaktyka pierwotna, czyli zapobiegająca chorobom przez kontrolowanie czynników ryzyka u osób, u których one występują;

 – profilaktyka wtórna, czyli wczesne wykrycie i leczenie chorób, przez co zapobiega się ich poważnym konsekwencjom – tu podstawą są badania profilaktyczne.             

Specjaliści, coraz częściej mówią o tym, że profilaktyka zdrowotna, czyli przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, zapobieganie konsekwencjom chorób poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie ma największy wpływ na stan naszego zdrowia. To najskuteczniejsze i jednocześnie najtańsze działanie, które należy podjąć w trosce o zdrowie. Profilaktyka powinna trwać całe życie.

Dzięki profilaktyce można uniknąć choroby albo wykryć ją na tyle wcześnie, że nie zdąży poczynić dużych szkód w organizmie. Badania podstawowe –  morfologia, glukoza, cholesterol, badanie moczu czy EKG – zaleca się ich wykonywanie co 2-3 lata, poczynając od około 20. roku życia Po czterdziestce zaleca się wykonywanie tych badań raz w roku. Ale to nie wszystkie badania, jakie warto wykonać w trosce o swoje zdrowie. Do badań profilaktycznych zalicza się także: pomiar stężenia elektrolitów we krwi, USG jamy brzusznej, RTG płuc, regularne badania stomatologiczne i ginekologiczne, w tym cytologia, a u mężczyzn – badania prostaty.

Większość tych badań można wykonać na podstawie skierowania od lekarze pierwszego kontaktu, można również skorzystać z bezpłatnych programów badań profilaktycznych.

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Mimo coraz lepszej diagnostyki i coraz nowocześniejszych metod leczenia, w naszym kraju, co roku z powodu chorób serca i naczyń umiera około 200 tysięcy osób, to blisko połowa wszystkich zgonów!  – Choroby układu krążenia są przyczyną masowego inwalidztwa i główną przyczyna utraty produktywności, możliwości pracy i zarobkowania – mówi dr n. med. Grzegorz Nawarski, specjalista kardiologii w Centrach Medycznych Medyceusz. – Główne przyczyny chorób serca, na które mamy bezpośredni wpływ to: stres, brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta i palenie tytoniu.

Najczęstsze Choroby układu krążenia:

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE to podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi powyżej granic normy. Objawy, które mogą sugerować nadciśnienie to częste bóle głowy, zwłaszcza po przebudzeniu, mroczki przed oczami, bezsenność, kołatanie serca,  potliwość, zawroty głowy, szumy w uszach, duszności, ciągłe zmęczenie.

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA to stan, w którym serce nie jest w stanie przepompować wystarczającej ilości krwi, by zapewnić organizmowi odpowiednią ilość tlenu i składników i odżywczych. Głównymi objawami niewydolności serca są duszności i męczenie, nietolerancja wysiłku fizycznego oraz obrzęki nóg, które są następstwem zatrzymania wody w organizmie.

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA jest spowodowana niedostatecznym, w stosunku do potrzeb, zaopatrzeniem serca w krew tętniczą przez naczynia wieńcowe. Najczęściej jej powodem jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Najbardziej charakterystycznym objawem choroby jest ból w klatce piersiowej, który powoduje wrażenie ucisku, gniecenie lub pieczenie, jest zlokalizowany za mostkiem, pojawia się w czasie stresu, wysiłku, lub pod wpływem zimnego powietrza.

ZAWAŁ SERCA jest następstwem nagle powstałej martwicy części mięśnia sercowego, która jest spowodowana przerwaniem dopływu krwi do tej części serca z powodu pęknięcia niestabilnej blaszki miażdżycowej. Do zawału najczęściej dochodzi u osób po 40. roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwłaszcza u osób otyłych, palących papierosy, a także u osób z nadciśnieniem i cukrzycą. Typowym objawem jest silny spoczynkowy ból zamostkowy.

Spośród chorób sercowo-naczyniowych najwięcej zgonów powoduje zawał mięśnia sercowego i choroby naczyń mózgowych (udar niedokrwienny mózgu).

 

Czynniki ryzyka:

– Choroby serca i naczyń powstają w wyniku działania czynników ryzyka. Szczególnie narażone na rozwój chorób układu krążenia są osoby, u których występuje jednocześnie kilka takich czynników – mówi dr n.med. Grzegorz Nawarski, specjalista kardiologii w Centrach medycznych Medyceusz. – Te czynniki to: podwyższony poziom cholesterolu, palenia tytoniu, nadwaga i otyłość, brak aktywności fizycznej, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, rodzinne obciążenie chorobami serca oraz zaawansowany wiek. Choroby układu krążenia częściej dotykają mężczyzn niż kobiety, nie oznacza to jednak, że kobiety powinny zaniechać badań profilaktycznych.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Ciśnienie tętnicze krwi ma duże znaczenie dla naszego zdrowia, dlatego tak ważne jest jego kontrolowanie. Wartość ciśnienia tętniczego krwi opisują dwie liczby, np. 125/85 mmHg. Pierwsza z nich to tzw. ciśnienie skurczowe, druga – rozkurczowe. Skrót „mmHg” oznacza wysokość słupa rtęci – to jednostka miary ciśnienia.

Jak mierzy się ciśnienie tętnicze krwi i kto może to zrobić?

Ciśnienie każdy może zmierzyć sam. Można to oczywiście zrobić w przychodni – zwykle jest kontrolowane podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Pomiaru dokonuje się używając zwykłego ciśnieniomierza i stetoskopu (słuchawek lekarskich), bądź bardzo popularnych ciśnieniomierzy automatycznych, elektronicznych. Pierwszy sposób wymaga nieco więcej czasu i pewnych umiejętności, ale jest dokładniejszy niż pomiar ciśnieniomierzem automatycznym. Decydując się na kupno ciśnieniomierza automatycznego trzeba brać pod uwagę jego jakość.

Przed pomiarem należy pamiętać, by:

– co najmniej 5 minut odpocząć;

– minimum pół godziny wcześniej nie pić kawy i nie palić papierosów;

– wykonać co najmniej 2 pomiary w odstępie 1 minutowym – drugi pomiar zwykle jest niższy od pierwszego – złagodzone zostają emocje związane z oczekiwaniem na wynik.

Ciśnienie mierzy się na siedząco lub na leżąco. Pomiar należy wykonać na ramieniu, na którym stwierdzono wyższą wartość (jeśli różnica w pomiarach na obu rękach jest wyższa niż 20 mmHg, należy powiedzieć o tym swojemu lekarzowi). Ramię powinno być usytuowane na wysokości serca.

Jak interpretować wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego krwi?

– Prawidłowe ciśnienie tętnicze to wartość poniżej 130/85 mmHg, optymalne ciśnienie tętnicze poniżej 120/80 mmHg, a tak zwane wysokie prawidłowe to wartości pomiędzy 130/85 mmHg a 140/90 mmHg, – mówi dr Nawarski – Leczenie zaleca się gdy wartość ciśnienia wynosi 140/90 mmHg lub więcej.

-Odpowiednio wczesne wykrycie nadciśnienia tętniczego i wdrożenie leczenia jest bardzo istotne, bowiem u osób z wyższymi wartościami ciśnienia częstość niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (udary mózgu, zawały serca i inne powikłania miażdżycy tętnic) jest statystycznie większa – dodaje dr Nawarski.

Pamiętajmy, że wartość ciśnienia tętniczego krwi jest bardzo zmienna – zależy od pory dnia (niższe jest w nocy, wyższe rano), stanu emocjonalnego, wysiłku, sposobu odżywiania.

Zbyt wysokie ciśnienie w codziennych pomiarach oznacza, że mamy nadciśnienie. To jedna z najczęściej występujących chorób, dlatego nadciśnienie tętnicze zaliczane jest do tzw. chorób cywilizacyjnych, a następstwa nieleczonego nadciśnienia stanowią poważny problem medyczny.

Czym grozi zaniedbanie kontroli ciśnienia tętniczego krwi?

Jeśli przeoczymy początki nadciśnienia, trudniej będzie je leczyć. To bardzo groźna i praktycznie bezobjawowa, podstępna choroba. Nieleczona i niekontrolowana przez wiele lat może prowadzić do groźnych dla życia i zdrowia zaburzeń w układzie sercowo-naczyniowym. Nadciśnienie przyśpiesza rozwój miażdżycy tętnic, prowadzącej w konsekwencji do zawału serca i jego niewydolności, udaru mózgu, niewydolności nerek, może także uszkodzić siatkówkę oka.

EKG, czyli elektrokardiogram

Badanie polega na zapisie czynności bioelektrycznej serca – za pośrednictwem 12 elektrod umieszczonych na skórze klatki piersiowej i kończyn pacjenta, rejestrowane są zmiany potencjału (napięcia) elektrycznego związane z pracą serca. EKG służy do oceny pracy serca, jest wykorzystywane w rozpoznawaniu i diagnostyce jego chorób. Umożliwia sprawdzenie: częstości, rytmu, przewodzenia, prawidłowej „lokalizacji” impulsu elektrycznego pobudzającego serce do pracy, stwierdzenia czy nie występuje niedokrwienie serca. Elektrokardiografia jest tanim, powtarzalnym, nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym badaniem. Nie wymaga  specjalnego przygotowania.

– Wykonywanie badań profilaktycznych pomaga we wczesnym wykryciu choroby, a co za tym idzie, zapobiega ciężkim schorzeniom i zgonom – dodaje dr Grzegorz Nawarski. – Badania należy wykonywać regularnie, warto skorzystać z możliwości udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych.

Podobne wpisy