Menu Zamknij

Dlaczego EKUZ to za mało?

Termin upragnionego urlopu już się zbliża, pamiętaj o ubezpieczeniu swojej podróży. Jeżeli uważasz, że w przypadku nagłych problemów zdrowotnych lub nieszczęśliwego wypadku wystarczy Ci karta EKUZ, niestety jesteś w błędzie. Bezpłatną kartę EKUZ oczywiście warto mieć, ale w tylko w połączeniu z ubezpieczeniem turystycznym.

Dzięki EKUZ obywatel Polski ma prawo do korzystania na terytorium państw UE i w niektórych innych krajach europejskich (zrzeszonych w EFTA), ze świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa. Oznacza to, że musimy dostosować się do rozwiązań kraju, w którym przebywamy. Zasady te mogą się od siebie znacznie różnić w obrębie całej Unii Europejskiej:

  • OGRANICZONA ILOŚĆ PLACÓWEK MEDYCZNYCH: w ramach EKUZ możesz korzystać tylko z tych placówek medycznych, które mają podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem (odpowiednikiem polskiego NFZ). Wyobraź sobie, że będąc na wakacjach łamiesz nogę, a najbliższy szpital położony jest wiele kilometrów od miejsca Twojego zakwaterowania. W pobliżu znajduje się placówka medyczna, ale nie ma podpisanej umowy z lokalnym ubezpieczycielem. Aby skorzystać z jej pomocy, musisz zapłacić za usługę z własnej kieszeni, a koszt ten nie będzie refundowany.
  • BRAK TRANSPORTU MEDYCZNEGO: EKUZ nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski. Prezes NFZ lub dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może wprawdzie wydać zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju (najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia), ale tylko w przypadku, gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju. Aby uzyskać zgodę na transport medyczny do Polski, należy złożyć wniosek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek nie dotyczy transportu osoby zmarłej.
  • WYSOKIE DOPŁATY LUB PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ: jeśli mieszkańcy danego kraju partycypują w kosztach leczenia, to nas też to obowiązuje. Ponosimy więc koszt, który nie jest refundowany. Jest to praktyka obowiązująca w większości państw UE/EFTA. Na przykład w Chorwacji pacjent płaci 20% kosztów wizyty lekarskiej i to samo dotyczy leczenia szpitalnego, we Francji z kolei należy zapłacić za opiekę lekarską gotówką (np. podczas hospitalizacji czy badania w prywatnej placówce medycznej – typowe dla letnich ośrodków wypoczynkowych i górskich kurortów).
  • INNE OGRANICZENIA: EKUZ nie pokrywa kosztów szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej, utraty dokumentów, opóźnienia lotu czy rezygnacji z podróży. Wybierając odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, zapewniamy sobie taką ochronę.

NFZ RADZI – KUP DODATKOWE UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Karta EKUZ umożliwia dostęp do świadczeń zdrowotnych za granicą, ale w ograniczonym zakresie. Dlatego nie w każdej sytuacji taka ochrona jest wystarczająca. Zawarcie polisy ubezpieczeniowej przed wyjazdem za granicę zaleca sam NFZ:

„W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. Ponadto, rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym przede wszystkim, tzw. koszty współpłacenia pacjenta.”

KUP UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE I CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE

Wykupienie ubezpieczenia turystycznego nie obciąży znacząco Twojego urlopowego budżetu, a na pewno zapewni ochronę i realną pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku. Co więcej, cały proces zakupu nie zajmie Ci dłużej, niż 5 minut.

Podobne wpisy